Image Map

Vluchtelingen Duinkerke – Rechtbank beveelt onruiming

7/9/2019 - De Rechtbank van Rijsel besliste woensdag dat het kamp met duizendtweehonderd vluchtelingen rond het sportcomplex in Grande-Synthe geëvacueerd dient te worden. De rechter oordeelde dat de gezondheidsproblemen te groot zijn vanwege de gebrekkigge sanitaire voorzieningen voor het aantal mensen en de toename van het huishoudelijk afval. De vraag om het kamp te ontruimen, komt van de burgemeester van Grande Synthe, die een duurzame en menswaardige oplossing vraagt. Afgelopen winter opende de gemeente de deuren van het gymnasium voornamelijk voor gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen. Na de winter was het opnieuw duidelijk dat smokkelaars Duinkerke nog steeds als een belangrijke tussenstop op de smokkelroute beschouwen.

De plaats rond de sportzaal groeide snel uit tot een kamp, met tenten in de omgeving en zelfs in de bossen van Puythouck. In juni werd daarom noodgedwongen water, douche en sanitair geïnstalleerd. Deze situatie is nu voor de nieuwe burgemeester Martial Beyaert (ps) onhoudbaar geworden Het is onduidelijk wanneer de ontruiming gepland is. Vzw Human humain gaat morgen ter plaatse om humanitiare bijstand te verlenen aan de (intussen) 1200 mensen, waarvan er 300 in de sportszaal verblijven. Voor de vele hulporganisaties die dagelijks in en rond de sportschool werken, is de beslissing van de rechtbank reden tot hoop maar eveneens tot bezorgdheid. “We weten uit het verleden dat de omstandigheden waaronder de uitzetting zal plaatsvinden vaak heel repressief gebeuren. We willen dat de rechten van de mensen gerespecteerd worden.

Het is bovendien onduidelijk of er voldoende opvangplaatsen zijn in de centra in Noord-Frankrijk. Mensen zullen sterk aangemoedigd worden om om asiel aan te vragen, wat uiteraard zinvol is, maar velen onder hen hebben al betaald voor hun reis tot Groot_Britanie en weten niet hoe ze uit handen van de smokkelaar moeten blijven. Bovendien hebben deze mensen zonder wettig verblijf eerst nood aan rust, ruimte en respect. Pas daarna is er geestelijke ruimte om te zoeken naar een duurzaam toekomstperspectief. Die tijd wordt vaak niet gegeven waardoor mensen zich opgejaagd voelen en vooral trachten te overleven. In die context nemen ze vaak meer risico's om terug te keren en te proberen om het Kanaal over te steken. Net daarom pleit vzw Humain samen met de tientallen organisaties op het terrein voor de opening van opvangcentra in de ruime regio om een aanbod van bed, bad, brood én begeleiding te voorzien voor mensen zonder wettig verblijf.

Gepubliceerd op 7 september 2019 door Sofie D'Hulster
Foto: Mobile Refugee Support

Deel dit bericht via sociale media