OPINIE - Alle vluchtelingen zijn illegale migranten! Toch?

Ik vraag luidop aan journalisten waarom ze nu plots de vluchtelingen in het Maximiliaanpark omschrijven als illegalen of migranten. Omdat ze ronddolen in Europa en daardoor geen 'vluchteling' meer genoemd kunnen worden? Bizar toch om dat te concluderen? Was het je ook al opgevallen dat  VRT NWS sinds deze week steevast spreekt over transitmigranten? VTM NIEUWS heeft het dan weer over illegalen. Strikt gezien zouden migranten vrijwillig op zoek zijn naar een beter leven, terwijl vluchtelingen uit noodzaak vertrekken. Vluchtelingen vrezen gevaar en hebben bijgevolg het recht op bescherming.

 

Wie onze bijdrage las over de mensen - veelal Afrikanen-  in het Maximiliaanpark weet dat zij soms al maanden op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging en geweld in hun thuisland. Ook droogte of natuurrampen behoren tot de vertrekredenen, maar veel minder. Ze trokken via Libië naar Italië en zo verder West-Europa binnen. Sommigen willen een beter bestaan in Europa opbouwen, anderen willen liefst zo snel mogelijk terugkeren naar hun thuisland. Het gaat om 50 niet-begeleide minderjarigen, gezinnen met kinderen, mensen met medische noden en veel jonge mannen alleen. Al maanden zoeken ze in Europa een plaats om te (over)leven en velen vallen onder de officiële status van vluchteling zoals omschreven wordt in de Conventie van Genève, maar nergens lijken ze dat statuut te krijgen of ook maar aan te vragen. Blijft de vraag waarom  nieuwsredacties plots zijn gaan spreken over migranten en illegalen.

 

Al eens afgevraagd waarom ze 'ronddolen'?

Waarom trekken ze door Europa en horen we vaak dat het Verenigd Koninkrijk hun eindbestemming is? Eerst en vooral zijn ze onwetend en angstig over wat er met hen zal gebeuren als ze in aanraking komen met officiële autoriteiten. Ze hebben negatieve vooroordelen over asielprocedures en vallen onder de macht van smokkelaars (Groot-Brittannië wordt 'verkocht' als het beloofde land). Sommigen hebben (via België) recht op gezinshereniging in een andere lidstaat maar weten dat niet, anderen hebben schrik om teruggestuurd te worden naar Italië of Griekenland omdat ze daar met vingerafdrukken geregistreerd staan (Dublin-regelgeving). Wie asiel aanvraagt heeft het recht op bed, bad en brood zolang het onderzoek loopt. Wie geen asiel aanvraagt heeft enkel recht op dringende medische bijstand. Die basisinformatie is veelal niet gekend bij de mensen. De opvangmogelijkheden verschillen ook per lidstaat en dat maakt de verwarring nog groter.  De oversteek naar het VK is vooralsnog niet legaal geregeld, dus hebben ze weinig andere keuze dan zich te verstoppen in vrachtwagens of bussen als ze per se naar daar willen. Gevolg, ze stranden letterlijk op Europese bodem.

 

Dat we van  journalisten verwachten dat ze de juiste terminologie gebruiken heeft niet enkel met de complexiteit van de realiteit te maken maar ook omdat beweren dat ze pertinent geen asiel willen aanvragen gewoon niet klopt. Elk individu heeft het recht om elders asiel aan te vragen indien hij of zij vervolging vreest in eigen land. Claimen dat het merendeel van de mensen die verblijven in het Maximiliaanpark ‘migranten’ zijn die vrijwillig uit hun land vertrokken zonder dat asielprocedures grondig onderzocht werden, is bijgevolg onjuist.  

 

Wat dan wel? Voor elk individu moet de nood aan bescherming worden ingeschat.

Dat de realiteit complex is, wisten we al. Voor elk individu moet nu de nood aan bescherming worden ingeschat. Dat vraagt tijd, middelen en engagement. Maar tegelijk ook weer niet, want het is kortweg de plicht van elke lidstaat in Europa, ook België, om die opdracht uit te voeren. Zeker als we weten dat het aantal mensen op de vlucht of mensen dat migreert ongeacht de beweegreden, toeneemt.

 

Wij roepen daarom zeker journalisten op om kritisch na te denken over het gebruik van de termen, vluchteling, illegaal en migrant, hoe verwarrend het ook moge zijn. Want aan elk van deze termen hangt hoegenaamd een sociale geladenheid, niet in het minst voor de termen migrant en illegaal. Wij willen komaf maken met begrippen die het potentieel hebben om mensen te verengen tot ‘gelukszoekers’ of ‘profiteurs’ en die connotatie hebben de woorden transitmigranten en illegalen wel. De journalistieke woordkeuze beïnvloedt des te meer het publieke draagvlak, laten we ook daar niet naïef in zijn. We moeten vooral het debat aangaan en de complexiteit op een constructieve manier neerzetten. En wat met de vluchtelingen in het Maximiliaanpark?  Er heerst voornamelijk grote angst om de stap te zetten naar officiële diensten. Politieoptredens zoals deze van de afgelopen dagen versterken dat angstgevoel. Laten we nu prioritair inzetten op het correct informeren van deze mensen. Dat zal tijd vragen. Maar wie correcte en duidelijke informatie krijgt over de mogelijke procedures kan een geïnformeerde keuze te maken en dat in de eerste plaats als mens.  

#wordsmatter
#niemandisillegaal
#nobodyisillegal
#nohumanisillegal

Sofie D’Hulster - Voorzitter vzw Humain
 

Gepubliceerd op 7 september 2017 door Sofie D'Hulster

Deel dit bericht via sociale media