Image Map

Nota politie en transmigranten - Myria

Myria zegt dat de vaststellingen van Dokters van de Wereld en van vzw Humain rond politiegeweld wel degelijk ernstig moeten worden genomen. Myria publiceerde gisteren een nota die terugblikt op politiegeweld tegen transmigranten in ons land. Ze baseert zich op de rapporten van Vzw Humain en Dokters van de Wereld (oktober 2018) enerzijds en een rapport van Comité P (februari 2019) anderzijds. Die leken elkaar tegen te spreken. Toch blijkt het water minder diep dan aanvankelijk gedacht.  

**Myria nuanceert: de vaststellingen van de ngo's en van het Comité P spreken elkaar niet tegen.  Voor vzw Humain is het belangrijk om te lezen dat Myria concludeert dat de vaststellingen van Dokters van de Wereld en vzw Humain door middel van een strikte vragenlijst werden verzameld en aldus betrouwbaar zijn.

In de onze rapporten (van vzw Humain en DvdW) op basis van tientallen getuigen was er sprake van geweldplegingen, ontberingen en vernederingen, ook schoppen, wapenstokslagen op personen die al geïmmobiliseerd waren, naaktfouilleringen zonder begrijpelijke uitleg, personen die zich onder dwang volledig moesten uitkleden in aanwezigheid van andere gedetineerden, het ontzeggen van voedsel of toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen, .... Opvallend was ook de jonge leeftijd van de jongeren die vonden dat ze door de politie slecht waren behandeld. Onze getuigen gaan voornamelijk over 'toevallige interventies ' door politiediensten.

**Comité P (2019) sprak in haar rapport grotendeelds van een menselijke en correcte behandeling.  Enige toelichting hierbij: de observaties van Comité P vonden plaats tijdens '‘grootschalige bestuurlijke aanhoudingen’ die goed voorbereid zijn en waarbij politiediensten vooraf duidelijk gebrieft en omkaderd worden omtrent de aanpak. Het is bovendien waarschijnlijk dat politieagenten zich bewust zijn van de aanwezigheid van onderzoekers van het Comité P en dat ze hun gedrag daaraan gaan aanpassen.Comité P deed ook onaangekondigde observaties en stelde daarbij wel schendingen van de rechten vast. Sommige niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NMBV) werden gemiddeld 20 uur in het politiebureau opgesloten en soms langer dan de maximale wettelijke termijn van 24 uur, migranten krijgen (haast) geen informatie over hun grondrechten, de politie houdt te weinig of geen rekening met de praktische richtlijnen inzake mensensmokkel en de bescherming van slachtoffers van mensenhandel of zwaardere vormen van smokkel, ...

Het Comité P trok de getuigenissen van vzw Humain en DvdW in twijfel omdat ze zelf "niet over elementen beschikt" om vast te stellen dat de politie geweld zou hebben gebruikt. Dat klopt, transmigranten die slachtoffer zijn van politiegeweld weigeren vaak klacht neer te leggen bij politiediensten. Dat is vooral te wijten aan de precaire situatie waarin ze zich bevinden en aan de praktische obstakels in de klachtprocedure. Ze praten gemakkelijker met organisaties die hen vertrouwen geven dan met politiediensten.

**Nood aan nog meer onderzoek en meer dialoog

Myria nam in 2018 het voortouw om het Comité P in contact te brengen met twee ngo's die zeer actief zijn op het terrein. Ook vzw Humain wil die dialoog verderzetten. De vaststellingen van de ngo's en van het Comité P spreken elkaar niet tegen, ze zijn complementair.
Myria is ervan overtuigd dat heel wat politieagenten migranten op een correcte en humane manier behandelen, ondanks de toegenomen druk van sommige autoriteiten en de moeilijke werkomstandigheden.

Op basis van de uitwisselingen met het Comité P en de ngo’s Dokters van de wereld en vzw Humain, formuleert Myria aanvullende aanbevelingen die hier geraadpleegd kunnen worden:

https://www.myria.be/fil…/Nota_Politie_en_transmigranten.pdf

https://www.myria.be/…/publi…/nota-politie-en-transmigranten

 

Gepubliceerd op 6 september 2019 door Patrick Legein

Deel dit bericht via sociale media