Image Map

MINSTENS 10 KINDEREN SPOORLOOS NA BRAND IN DUINKERKE

Twee weken nadat een grote brand het vluchtelingenkamp Camp La Linière in Grande-Synthe compleet verwoestte, zijn nog minstens 10 niet-begeleide minderjarigen vermist. In het Noord-Franse kamp verbleven er naar schatting 125 niet-begeleide minderjarigen. Tijdens de evacuatie werden 63 onder hen door de Franse overheid in afzondering gebracht, maar van minstens 10 minderjarigen is er op dit ogenblik geen enkel spoor.  

 

vzw HUMAIN

“Op 11 april 2017 werden 1500 mensen uit het vluchtelingenkamp La Linière geëvacueerd toen een brand het kamp in lichterlaaie zette. In allerijl werden honderden mensen weggebracht naar verschillende sporthallen in  Grande-Synthe. In de chaos om mensen uit het kamp te halen, werden broers en zussen van elkaar gescheiden en werden gezinnen weggebracht waarvan de kinderen nog in het kamp waren.

 

In het Noord-Franse kamp verbleven er ongeveer 125 niet-begeleide minderjarigen, waarvan de meeste onder hen inmiddels gelokaliseerd zijn door vrijwillige hulporganisaties. De meesten van hen zitten in opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen, maar een aantal zijn tijdens de evacuatie op een bus gestapt naar CAO’s waar enkel volwassenen terecht konden. Daar aangekomen werd hen de toegang tot het opvangcentrum ontzegd. De jongeren werden er afgewezen en aan hun lot overgelaten. Een aantal jongeren slaapt buiten en verschuilt zich in bosjes en parkjes van Duinkerke en Calais. Er heerst heel wat verwarring en moedeloosheid onder hen. Tientallen van hen zouden eigenlijk al lang in het Verenigd Koninkrijk moeten zijn omdat ze het onmiddellijke recht hebben op gezinshereniging op basis van het Dubs Amendment. Twee weken na de brand ontbreekt van minstens 10 niet-begeleide minderjarigen nog steeds elk spoor. Vanuit vzw Humain zijn we heel erg verontrust over hun situatie.
 

Onbereidwilligheid van Frankrijk duwt verdwenen kinderen in handen van criminelen

Opvallend is het cijfer van het aantal niet-begeleide minderjarigen dat werd vrijgegeven door de Franse Overheid op de dag van de brand. Volgens de Franse overheid waren er 9 niet-begeleide minderjarigen, volgens de medewerkers van Afeji, die instonden voor de logistieke ondersteuning, waren dat er 10. “Dat was het aantal minderjarigen dat een officiële asielaanvraag in Frankrijk heeft lopen. Op geen enkele manier konden we vanuit vzw Humain vaststellen dat er een officiële telling gebeurde van het aantal kinderen en niet-begeleide minderjarigen die in het kamp verbleven. Hulporganisaties Dunkirk Legal Support Team, L’Auberge des Migrants en vzw Humain daarentegen, identificeerden de voorbije weken tussen 120 en 150 niet-begeleide minderjarigen.  
 

In de week voor de vernieling van La Linière verbleven alleen al tientallen Afghaanse en Pakistaanse jongeren in het kamp. Volgens de tellingen van vzw Humain waren er ook  23 Vietnamese niet-begeleide minderjarigen aanwezig. “De manier waarop de Franse overheid de situatie heeft aangepakt toont nogmaals de enorme laksheid, onwil en nalatigheid ten opzichte van de problematiek. De juridische opvolging van de niet-begeleide minderjarigen is volgens onze bevindingen totaal onbestaande. Uit de vele gesprekken die vzw Humain de voorbije maanden had met de bewoners van de kampen blijkt dat de jongeren niet op de hoogte zijn van de Dublin conventie, het Dubs-Amendment of andere juridische procedures die hen de kans geven op een legale oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. “Bovendien ontbreekt elk vertrouwen in de overheidsinstanties. Zonder bereidwilligheid van de Franse overheid worden kinderen en jongeren in de handen van criminelen geduwd.”  
 

Naast de wettelijke verplichting zou Frankrijk inmiddels ook de morele plicht moeten hebben om niet-begeleide minderjarigen bescherming te bieden, nadat in februari 2016 maar liefst 129 kinderen spoorloos verdwenen bij de ontmanteling van het zuidelijk deel van de Jungle van Calais.
 

“Een beleid dat ervoor zorgt dat jonge tieners het slachtoffer worden van malafide en mensonterende praktijken gaat niet enkel voorbij aan alle grenzen van fatsoen, maar is grofweg de ergste graad van nalatigheid.”
 

“Niettegenstaande het feit dat Frankrijk gebonden is aan internationale verdragen die de staat ratificeerde, neemt het land zijn verantwoordelijkheid niet op en biedt het geen bescherming aan diegenen die daar recht op hebben.  De niet-begeleide minderjarigen die verblijven in en rond de kampen in Noord-Frankrijk hebben ondanks hun vluchtelingenstatus op geen enkel moment recht gekregen op bescherming tegen (seksueel) misbruik, geweld en uitbuiting, of op gezondheid en onderwijs. Vanuit vzw Humain zijn we bijzonder ontzet over hoe de Franse overheid zich opnieuw wentelt in hun onverschillige houding t.a.v mensen op de vlucht. Een beleid dat ervoor zorgt dat jonge tieners het slachtoffer worden van malafide en mensonterende praktijken gaat niet enkel voorbij aan alle grenzen van fatsoen, maar is grofweg de ergste graad van nalatigheid”

 

Gepubliceerd op 24/04/2017 door Patrick Legein

Foto's:  Bob Van Mol 

 

 

Deel dit bericht via sociale media